Lidmaatschap info


Repetitiedagen, tijden en locaties

Wie Welke dag Hoe laat Waar
Majorettes (groep 1) Donderdag 17:45 - 18:30

Sporthal

Majorettes (groep 2) Donderdag 18:15 - 19:00

Sporthal

Majorettes (groep 3) Donderdag 19:00 - 19:45

Sporthal

MPC Donderdag 18:00 - 18:45

Meijezaal

Drumband Donderdag 18:45 - 20:00

Meijezaal

Fanfare Donderdag 20:00 - 21:30

Meijezaal

Iedereen is van harte welkom tijdens de repetitie bij de groep waar je belangstelling voor hebt.

Lijkt het je leuk om lid te worden, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Voor telefoonnummers van bestuursleden klik je hier

Contributies

  Kwartaal Jaarlijks
 Categorie Jeugdcontributie tot 14 jaar Leden van 14 tot 18 jaar Leden ouder dan 18 jaar Jeugdcontributie tot 14 jaar  Leden van 14 tot 18 jaar Leden ouder dan 18 jaar

Majorettes

MPC

Drumband

Fanfare

€30,00

€40,00 € 50,00 € 120,00 € 160,00 € 200,00

Fanfarelid met eigen instrument

  € 30,00 € 40,00   € 120,00 € 160,00
De contributie van KNA wordt geïncasseerd op 10 januari, 10 april, 10 juli en 10 oktober. 
Opzegging van je lidmaatschap moet uiterlijk 31 december, 31 maart, 30 juni of 30 september bekend zijn bij de Penningmeester.