Handige links voor informatie, tips en trucs

Mocht een link niet (meer) werken geef dit dan door via webmaster@kna.nl

En heb je zelf een leuke tip dan is die altijd welkom! 

Muziekverenigingen in de regio

Muziekvereniging 

Plaats

Website
Muziekvereniging Linfano

Linschoten

www.Linfano.nl

DSS Aarlanderveen

Aarlanderveen

www. doorsamenwerkingsterk.nl

Fanfarecorps Excelsior Woerden

Woerden

www.excelsior-woerden.nl

Harmonie "de Vriendschap"

Woerden

www.harmoniedevriendschap.com

Muziekvereniging Nieuw Leven

Kamerik

www.nieuwlevenkamerik.nl

Muziekvereniging TAVENU Schoonhoven

Schoonhoven

www.tavenu.com

Muziekvereniging Vios

Mijdrecht

www.vios-mijdrecht.nl

Muziekvereniging Viribus Unitis

Wilnis

www.viribusunitis.nl


Informatie voor blazers, slagwerkers en majorettes

Alles over HAFABRA:

Harmonie, fanfare en brassband

Blaasmuziek startpagina

Fanfare startpagina

Molenaar muziekuitgever

De Haske muziekuitgeverij

Tierolff muziekcentrale

Muziek voor slagwerk, percussie , drums

Uitgeverij voor slagwerkmuziek

Slagwerkmuziek

Majorette Wat zegt wikipedia
Muziektheorie MusiCAD
Tips voor blazers Ademhalingstips
Test je kennis Muziektheorie Kasper van der Heijden

Moeilijke termen in de muziek

Termen Betekenis
Accelerando een van oorsprong Italiaanse muziekterm die aangeeft dat er versneld moet worden
Ad libitum of afgekort ad.lib is een latijns woord en betekend naar believen. Het geeft in de partituur of partij aan dat een bepaalde passage vrij gespeeld kan worden
Allegro

een van oorsprong Italiaanse muziekterm waarmee het karakter van een muziekstuk wordt aangegeven:"vrolijk", "opgewekt" of levendig. Een levendig stuk muziek impliceert een wat hoger tempo. allegro behoort tot de snelle tempi.

Het metronoomgetal komt neer op 126 tot 138. De meer gebruikelijke interpretatie van allegro is derhalve een hoog tempo

A tempo een Italiaanse muziekterm met betrekking tot het tempo waarin een stuk of passage uitgevoerd dient te worden. Deze aanwijzing wordt gegeven als in een muziekstuk het tempo is gewijzigd door een versnelling of vertraging en men weer terug moet naar het tempo dat gold voor deze verandering in tempo 
Articulatie In de muziek heeft men met de dictie van een toon te maken en de manier waarop opeenvolgende tonen met elkaar worden verbonden. De klinkende lengte van een toon wordt door middel van articulatietekens duidelijk gemaakt. De afbeelding hieronder geeft daar een voorbeeld van. Ook de aanzet van een toon is belangrijk voor de articulatie die bereikt moet worden.

Articulatie.jpg

Brio Con brio is een Italiaanse muziekterm die aangeeft dat een stuk of passage uitgevoerd moet worden op een levendige manier, ook wel met vuur of als met energie vertaald. In principe is het een aanwijzing voor de voordracht van een stuk en niet voor de dynamiek of het tempo, tenzij de term gebruikt wordt in combinatie met een tempo-aanduiding, bijvoorbeeld Allegro Con Brio.
Cesuur Een cesuur is een heel kleine pauzering waarmee een frasering wordt aangebracht tijdens de uitvoering van een muziekstuk. De meeste cesuren worden niet door de componist voorgeschreven, maar overgelaten aan de uitvoerder. Als een cesuur wordt genoteerd dan is dat meestal met een komma of verticaal streepje boven, of in de notenbalk. De cesuur bevindt zich meestal op een punt in de melodie waar twee motieven van elkaar gescheiden worden.
Coda

 Een Coda (Italiaans: staart)is het deel van een muzikalacompositie dat zich na de climax van het stuk afspeelt, oftewel de eindsectie van een compositie aanduidt. 

Een codateken ziet er uit als een cirkel met een kruis erdoor

Herhalingsstructuren, genoteerd met haken, DC en DS

 Coda.svg Na een herhaling wordt het stuk uitgevoerd tot het eerste codateken en vervolgd bij het tweede codateken.

Men ziet ook de termen:

  • D.C. al coda of 'D.C. al fine': (D.C. of DC betekent 'da capo', vanaf het begin)
    • Hier dient men vanaf het begin te herhalen, dan naar het codateken te springen.
  • D.S. al coda of 'D.S. al fine': (D.S. of DS betekent 'dal segno', vanaf het segnoteken)
    • Hier dient men vanaf het segnoteken SegnoTeken.svg te herhalen, en dan naar het codateken te springen.
Crescendo

is een Italiaanse muziekterm (afgeleid van het crescere wat groeien betekend) die aangeeft dat een passage geleidelijk sterker moet worden.

Crescendo wordt aangegeven door twee lijnen die steeds verder uit elkaar gaan

(Notation musicale crescendo.svg), soms wordt ook alleen cresc. aangegeven.

Da Capo is een is ook een term welke afkomstig is vanuit het Italiaans en betekend vanaf het begin. De term, ook afgekort met D.C. wordt meestal boven de laatste maat geschreven. De speler moet dan weer vanaf het begin beginnen. Een toevoeging kan zijn "da capo al fine" en speel je vanaf het begin tot aan het woordje fine.
Diminuendo

of Decrescendo is een Italiaanse muziekterm (afgeleid van het Italiaanse decrescere voor afnemen) voor dynamieknotatie die aangeeft dat in een gegeven passage geleidelijk de toon moet verzacht worden. Het is een vorm van overgangsdynamiek en heeft de tegengestelde betekenis van crescendo. Soms wordt ook de benaming diminuendo (afgekort tot dim.) gebruikt, omdat decrescendo typerend gebruikt wordt wanneer het in een muzikale passage volgt op crescendo.

Decrescendo wordt aangegeven door twee lijnen die steeds dichter bij elkaar komen (Notation musicale decrescendo.svg), genoteerd onder de desbetreffende partij, en in partijen met twee notenbalken zoals voor piano, tussen de balken, tenzij beide balken verschillende dynamiek benodigen. Soms wordt ook de afkorting decresc. gehanteerd.

Dissonantie  Een muzikale samenklank heet dissonant als zij niet welluidend is, de samenklank wringt. Een welluidende samenklank heet consonant. Vaak wordt dissonant door minder geoefende luisteraars verward met vals.
Dolce  De term dolce (uit het Italiaans: 'dolce' = 'zacht, lieflijk') wordt in de muzieknotatie gebruikt om aan te geven dat een passage of frase met een lieflijk, teder of zacht karakter gespeeld moet worden.
Fermate