Handige links voor informatie, tips en trucs

Mocht een link niet (meer) werken geef dit dan door via webmaster@kna.nl

En heb je zelf een leuke tip dan is die altijd welkom! 

Muziekverenigingen in de regio

Muziekvereniging 

Plaats

Website
Muziekvereniging Linfano

Linschoten

www.Linfano.nl

DSS Aarlanderveen

Aarlanderveen

www. doorsamenwerkingsterk.nl

Fanfarecorps Exselsior Woerden

Woerden

www.exselsior-woerden.nl

Harmonie "de Vriendschap"

Woerden

www.harmoniedevriendschap.com

Muziekvereniging Nieuw Leven

Kamerik

www.nieuwlevenkamerik.nl

Muziekvereniging TAVENU Schoonhoven

Schoonhoven

www.tavenu.com

Muziekvereniging Vios

Mijdrecht

www.vios-mijdrecht.nl

Muziekvereniging Viribus Unitis

Wilnis

www.viribusunitis.nl


Informatie voor blazers, slagwerkers en majorettes

Moeilijke termen in de muziek

Termen Betekenis
Accelerando een van oorsprong Italiaanse muziekterm die aangeeft dat er versneld moet worden
Ad libitum of afgekort ad.lib is een latijns woord en betekend naar believen. Het geeft in de partituur of partij aan dat een bepaalde passage vrij gespeeld kan worden
Allegro

een van oorsprong Italiaanse muziekterm waarmee het karakter van een muziekstuk wordt aangegeven:"vrolijk", "opgewekt" of levendig. Een levendig stuk muziek impliceert een wat hoger tempo. allegro behoort tot de snelle tempi.

Het metronoomgetal komt neer op 126 tot 138. De meer gebruikelijke interpretatie van allegro is derhalve een hoog tempo

A tempo een Italiaanse muziekterm met betrekking tot het tempo waarin een stuk of passage uitgevoerd dient te worden. Deze aanwijzing wordt gegeven als in een muziekstuk het tempo is gewijzigd door een versnelling of vertraging en men weer terug moet naar het tempo dat gold voor deze verandering in tempo 
Articulatie In de muziek heeft men met de dictie van een toon te maken en de manier waarop opeenvolgende tonen met elkaar worden verbonden. De klinkende lengte van een toon wordt door middel van articulatietekens duidelijk gemaakt. De afbeelding hieronder geeft daar een voorbeeld van. Ook de aanzet van een toon is belangrijk voor de articulatie die bereikt moet worden.

Articulatie.jpg

Brio Con brio is een Italiaanse muziekterm die aangeeft dat een stuk of passage uitgevoerd moet worden op een levendige manier, ook wel met vuur of als met energie vertaald. In principe is het een aanwijzing voor de voordracht van een stuk en niet voor de dynamiek of het tempo, tenzij de term gebruikt wordt in combinatie met een tempo-aanduiding, bijvoorbeeld Allegro Con Brio.
Cesuur Een cesuur is een heel kleine pauzering waarmee een frasering wordt aangebracht tijdens de uitvoering van een muziekstuk. De meeste cesuren worden niet door de componist voorgeschreven, maar overgelaten aan de uitvoerder. Als een cesuur wordt genoteerd dan is dat meestal met een komma of verticaal streepje boven, of in de notenbalk. De cesuur bevindt zich meestal op een punt in de melodie waar twee motieven van elkaar gescheiden worden.
Coda