Ophalen oud papier elke derde zaterdag van de maand

 • Groep 1

  Groep 2 Groep 3

  januari

  februari maart

  april

  mei juni

  juli

  augustus september

  oktober

  november

  december

  aanspreekpunt:

  Cor van Amerongen

  aanspreekpunt:

  Jaap van Luinen

  aanspreekpunt:

  Marcel van der Werff

  • Cor van Amerongen
  • André Rijneveld
  • Claudia van Nieuwkerk
  • Klaas van Elk
  • Sjoerd Kronemeijer
  • Jaap van Luinen
  • Ingrid Verhoeff
  • Cor Groen
  • Karin Veerman
  • Pleun Groen
  • Mees van Elk
  • Marcel van der Werf
  • Mees van Elk
  • Henk Oskam
  • Gerdi van Elk

Reserves voor alle groepen: John Muis, Klaas van Elk

 

Aanspreekpunt is verantwoordelijke van de groep, aan en afmelden bij hem. Hij zorgt dat de groep weet wie waar en wanneer begint.

 

Enkele tips:

 • niet op de opstap gaan staan als er een container geleegd moet worden of bezig is!!
 • donker blauwe knop ingedrukt houden om de container te laten zakken.
 • gele knop niet aankomen stopt alles,
 • licht blauwe knop kun je container mee schudden wanneer hij niet leeg is,
 • groene knop extra persen als er veel lossen spullen in gegooid zijn. 

 

De ophaaldag:

Starttijd 07.45 uur. 4 personen

 

Doe voorzichtig, let op elkaar en hartelijk dank voor jullie hulp

 

Cor van Amerongen


Indeling van de commissies

Inventaris/opleiding Muziekkeuze Leden Facilitair Fondsenwerving

Sjoerd Kronemeijer

Cor van Amerongen

Gerdi van Elk

Marcel van der Werff

Renata Groen

 

 

Marcel van der Werff

Ingrid Verhoeff

Karin Veerman

Mees van Elk jr jr

Mees van Elk jr

Henk Oskam

Ingrid de Boer

Ingrid Verhoeff

 

 

Claudia van Nieuwkerk

Jaap van Luinen

André Rijneveld

Cor van Amerongen

Mees van Elk jr

 

 

Karin Veerman

Cor Groen